MAYISHAZIRAN2024
KAVRAMSAL SANAT VE DICE KAYEK
Moda tasarımında kavramsal sanat alanında bir moda markası DİCE-KAYEK Kavramsal sanat; sorgulayan, geleneksel sınırları zorlayan bir akım. 1960’larda sahneye çıkan bu akıma göre bir sanat eserinde önemli olan sanatçının yapıtını yaratırken üstünde yoğunlaştığı kavramdır. Şöyle de özetleyebiliriz kavramsal sanatta “yapıt düşünce, düşünce ise yapıttır”. Ancak fikrin iyi olması gerekir. Amerikalı sanatçı LeWitt’in Artforum dergisinde 1967’deki yazısında belirttiği gibi “kavramsal sanat sadece fikir iyi olduğu zaman iyidir.” 1992’de kurdukları DICE KAYEK markası ile üretim yapan Ece Ege ve Ayşe Ege kardeşler moda tasarımında kavramsal sanat akımı ile 1993 yılında genç spor giyim tarzını yaratarak Türkiye’yi temsil ettiler. Markalarında, Ece Ege tasarım kısmından Ayşe Ege ise iş takibi ve satış pazarlama kısmından sorumlu olarak çalışıyorlar. Eskimeyen bir tasarım anlayışına ve zamana bağlı olmayan, yıllar sonra dahi giyilebilen zamansız ve mekânsız bir tarza sahip olduklarını dile getiriyorlar.