MAYISHAZIRAN2024
KÜLTÜREL MİRAS
İzmir Kültürel Miras Platformu, 2023 Yılı İzleme Raporu yayınlandı Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için çalışan bir inisiyatif olan, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesi kapsamında 2022 yılında oluşturulan İzmir Kültürel Miras Platformu, 2023 Yılı İzlem Raporu'nu yayınladı. Sekretaryası Kentimiz İzmir Derneği tarafından yürütülen platformun üyeleri sivil toplum kuruluşları, kurum temsilcileri, akademisyen, araştırmacı ve uzmanlardan oluşuyor. Kültürel miras ve koruma alanlarında farkındalığı artırmak, aktif vatandaşlığı desteklemek, kurumlar/paydaşlar arasında iş birliğini ve koordinasyonu geliştirmek, araştırma, belgeleme ve tanıtım alanlarında ihtiyaçlara yönelik çözümler getirmeyi hedefleyen İzmir Kültürel Miras Platformu, yıllık olarak hazırladığı İzleme Raporu ile kentin zengin kültür mirasının korunması ve yaşatılması bağlamında mevcut durumu değerlendirerek acil olarak gündeme taşınması gereken sorunları tek bir belge içinde topluyor. Raporun temel amacını; "Kentteki kültürel mirasın korunmasına yönelik acil müdahale gerektiren konuları karar vericilerin dikkatine sunmak ve etkili çözümlerin hayata geçirilmesine aracı olmak" olarak sunan Platform, raporda; mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının, toplumsal bir sorumluluk gerektirdiğini, başarılı bir koruma ve mirasın sürdürülebilirliği ancak ortak çabalar ve iş birliği ile mümkün olacağını kaydediyor. Raporu siz değerli İzmir Life okurları ile paylaşıyoruz.