MAYISHAZIRAN2024
İKLİM KRİZİ VE GREENBANK
İklim krizinin çözümünde Türkiye için öncü rol alma önerisi: GREENBANK Birincil görevleri arasında, enerji piyasasını düzenlemek ve yapılacak yatırımlar için koordinasyonu sağlamayı hedefleyen GREEN Bank Projesi’nin kurulmasında Türkiye öncü olabilir İklim değişikliği ve beraberinde derinleşen küresel krizler tüm dünyayı ekonomik ve toplumsal olarak etkiliyor. Kanaat önderi Uğur Yüce’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin aracılığıyla hazırladığı raporda bu konuda değerlendirmelerde bulunuyor. Rapora göre, insanlığın günümüzdeki en büyük krizleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasıyla çözülebileceği belirtiliyor.