MARTNISAN2024
LİMONCUOĞLU AİLESİ
Narenciye ithalatı çok yönlü bir hikayeye dönüştü Limoncuoğlu Ailesi 1830’larda Hayfa’dan limon ithal edip tüm Ege’ye pazarlayan Limoncuoğlu Ailesi, bugüne uzanan soyağaçlarıyla kent belleğinin hazine dairesi gibi. Kurtuluş Savaşı’nda 150’likler diye anılacak ve Demokrat Parti’nin kuruluşunda yer alacak İzmirli Küçük Ethem onlardan. Yemiş Çarşısı’nın Helalparalı’ları da... Limoncuoğlu soyadının yüklü bir tarihi var aile albümlerinde. Kah Hayfa’ya gidilir, kah Mora’ya. Bozyaka’nın kule evlerinde gezilir, Tilkilik’te dede konağına gidilir. Baba tarafının hikayesi, Milli Mücadele ile zenginleşmiş İzmir’in yakın siyasi tarihidir. Anne tarafının ise ticarette payı vardır. Cezayir İş Hanı’ndaki Helalparalı’lar onlardır... Ailede ulaşılan ilk kişi Turgutlulu Ethem Bey. İsim de, kuşaktan kuşağa aktarılan büyük bir miras gibi. 1830’larda İzmir'e gelip Tilkilik Fettah Sokak’a yerleşen Ethem Bey, Hayfa'dan narenciye, özellikle de limon getirip pazarlıyor. O zaman bugünkü gibi Akdeniz kıyılarında limon yetiştirilmiyor. Bundan olacak, aile Limoncular diye anılıyor Tilkilik'te. Dede ocağı, Dönertaş'ın orada konak gibi bir ev. Hatta rivayet edilen, Dönertaş Sebili’nin Limoncuoğlu Vakfı olduğu...