EYLULEKIM2023
VINTAGE HOME BY YELİS
Mekan İzmir’de bir ilk olan “Vintage Home By Yelis”, çok kültürlülük mesajı taşıyan ürünlerini Etz Hayim Sinagogu’ndan dünyaya ulaştırıyor.